Pár slov na úvod

Na XI. kongresu ČSARIM v září 2004 v Liberci byla oficiálně zahájena činnost Sekce dětské anestézie a intenzivní medicíny (SDAIM) při ČSARIM. Její vznik si vyžádala stále se prohlubující specializace a stupňující se náročnost dětských anesteziologických výkonů provázená nutností trvale doplňovat znalosti a zkušenosti. Jednou z cest jak toho dosáhnout je vytvoření společného diskusního fora, které by zprostředkovalo výměnu vědomostí, názorů i praktických postupů. A to nejen v úzkém kruhu specialistů na anestézii dětí ale i pro širší anesteziologickou veřejnost.
SDAIM napomůže spolupráci mezi jednotlivými pracovišti, na kterých se dětská anestézie provádí a přispěje k udržování kontaktů i mezi odbornými společnostmi, jejichž náplň se dětské anesteziologické a intenzivní péče dotýká. Jedná se především Českou pediatricko chirurgickou společnost (www.detskachirurgie.cz), Sekci intenzivní mediciny při České pediatrické společnosti (www.simcps.cz) o Českou neonatologickou společnost (www.neoweb.cz).

Žádost o spolupráci

 

Poslední aktualizace 15. 5. 2016


                                

© Copyright 2006, All Rights Reserved Developed by MagicWare